کینه شتری عجیب جمهوری اسلامی !!!

سوال من این است که در تاریخ ایران امریکا، اسرائیل، روسیه و بریتانیا خرابکاری کرده اند... چرا خرابکاری امریکا و اسرائیل یاد تئوکراسی، پیرسالاری و سنت گرایی جمهوری اسلامی مانده و خرابکاری های روسیه و بریتانیا یاد اینها نمانده؟ چرا کسی مرگ بر روسیه و بریتانیا نمی گوید؟ آیا صحت دارد که انقلاب اسلامی با حمایت تسلیحاتی شوروی پیروز شد؟ یعنی شما امروز خط مقدم روسیه هستید؟ چیزی تو مایه های یمن هستید برای روسیه؟ اینجوری شده که گذشته روسیه را فراموش کرده اید؟منبع: http://critique.blogfa.com/